مدارک لازم جهت مصاحبه در دانشگاه فرهنگیان

معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت  درکلیه کد رشته‌های تحصیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ـ تهران  و پردیس‌های آموزشی دانشگاه فرهنگیان (وابسته به وزارت آموزش و پرورش ) 

جهت شرکت در مصاحبه

به همراه داشتن اصل و تصویر مدارک

کارت ملی

شناسنامه

دفترچه درمانی

مدرک دیپلم یا مدرک پیش دانشگاهی گواهی تأیید شده که معدل کل درآن قید شده است(ریز نمرات سال سوم دبیرستان )

یک قطعه عکس 4 ×3 که در سال جاری گرفته شده باشد، ترجیحاً عکسی که موقع ثبت نام درآزمون به سازمان سنجش آموزش کشور از طریق پست الکترونیکی ارسال شده است.

توجه:برحسب تجربه از هر کدوم  4 عدد فتوکپی همراه داشته باشید.

عکس هم حداقل  6عدد داشته باشید.

برنامه زمانی شرکت در مراحل مصاحبه دانشگاه فرهنگیان وتربیت دبیر شهیدرجایی

جدول تاریخ ، روز و ترتیب مراجعه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت برای برگزاری مصاحبه

تاریخ

روز

حرف اول نام خانوادگی

30/5/1393

پنج شنبه

الف – ب- پ-ت

31/5/1393

جمعه

ث- ج-چ-ح

1/6/1393

شنبه

خ- د- ذ- ر

2/6/1393

یک شنبه

ز – ژ- س-ش

3/6/1393

دوشنبه

ص-ض- ط-ظ

4/6/1393

سه شنبه

ع- غ - ف-ق

5/6/1393

چهارشنبه

ک-گ - ل

6/6/1393

پنج شنبه

م- ن- و

7/6/1393

جمعه

هـ - ی جامانده ها

 
تذکر: زمان دقیق انجام مصاحبه از داوطلبان معرفی شده توسط پردیس مجری مصاحبه تعیین خواهد شد، معرفی شدگان لازم است قبل از 30/5/93 از طریق سایت اینترنتی و تلفن پردیس مجری مصاحبه و یا مراحعه حضوری از روز و زمان دقیق مصاحبه خود مطلع شوند.

برداشته شده از سایت سازمان سنجش

/ 1 نظر / 79 بازدید
دخترقم

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد. انشالله داوطلبینی که شرکت کردند موفق باشند و به جامعه خدمت کنند.