انتخاب واحد

انتخاب واحد 24 شهریور از ساعت 8 صبح تا 23:59 دقیقه 

28 شهریور برای جامونده هاست

29 شهریور هم کلاسا شروعه

/ 3 نظر / 7 بازدید
دانشجویان ورودی92 دانشگاه فرهنگیان اراک(بیابانی

اگر نتوانید خشم خود را کنترل کنید، همچون شهری بدون دیوار هستید که در انتظار حمله است. خشم، نفرت، بدخواهی، حسد و کینه ،شادمانی انسان را می گیرد وموجب بیماری و شکست و فقر می شود. اگر حق با شماست خشمگین شدن نیازی نیست واگر حق با شما نیست ،هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید . لبخند یادتون نره[ماچ]

دانشجویان ورودی92 دانشگاه فرهنگیان اراک(بیابانی

اگر نتوانید خشم خود را کنترل کنید، همچون شهری بدون دیوار هستید که در انتظار حمله است. خشم، نفرت، بدخواهی، حسد و کینه ،شادمانی انسان را می گیرد وموجب بیماری و شکست و فقر می شود. اگر حق با شماست خشمگین شدن نیازی نیست واگر حق با شما نیست ،هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید . لبخند یادتون نره[ماچ]

hesam

سلام از شما دعوت میکنیم تا در وب ما حضور یافته و در مورد داستانی که نوشته ایم نظر دهید ممنون[گل][گل]