/ 2 نظر / 42 بازدید
ضیافت اندیشه

امام صادق (ع) فرمودند : به خدا سوگند ... آثار شوم گناهان زودتر از آنچه که فکر می کنید دامن شما را میگیرد. هرگاه برای بعضی از شما بدرفتاری و سختی از سوی حاکم ورئیس برسد این مشکل به خاطر گناهان خودتان می باشد. اگر به بیماری یا یک مشکل جسمی دچار شوید این هم به سبب گناهان خود شماست. اگر روزی و رزق شما کم شود این نیز به علت گناهانتان است.