طرح ضیافت

امروز 27 خرداد جلسه توجیهی  ضیافت اندیشه فعالان فرهنگی سیاسی  ساعت 10:30

در نمازخانه دانشگاه پردیس بنت الهدی صدر  رشت برگزار گردید

/ 0 نظر / 7 بازدید