/ 6 نظر / 6 بازدید
دانشجویان ورودی92 دانشگاه فرهنگیان اراک(بیابانی

عمریست نقش جان وتنم مشهدالرضاست اوج تمام پر زدنم مشهد الرضاست هر جا سوال شودکه دلت درکجا خوش است ؟ بی اختیار بر دهنم مشهد الرضاست مبعث، غدیر ، ماه صفر ، باز زایرم یعنی تمام پنچ تنم مشهدالرضاست اینجا مدینه ی دل ما کربلاست یعنی حسین و حسنم مشهد ارضاست من مانده ام نماز شکسته برای چیست وقتی حقیقتا وطنم مشهد الرضاست

دانشجویان ورودی92 دانشگاه فرهنگیان اراک(بیابانی

عمریست نقش جان وتنم مشهدالرضاست اوج تمام پر زدنم مشهد الرضاست هر جا سوال شودکه دلت درکجا خوش است ؟ بی اختیار بر دهنم مشهد الرضاست مبعث، غدیر ، ماه صفر ، باز زایرم یعنی تمام پنچ تنم مشهدالرضاست اینجا مدینه ی دل ما کربلاست یعنی حسین و حسنم مشهد ارضاست من مانده ام نماز شکسته برای چیست وقتی حقیقتا وطنم مشهد الرضاست

مهدی

شروع این روز رو به شما تبریک میگم [گل]

mehdi

باغبانی پیرم ، که به غیر از گلها از همه دلگیرم کوله ام غرق غم است ، آدم خوب کم است عده ای بی خبرند ، عده ای کور و کرند اندکی هم پکرند و میان رفقا ، عده ای همچو شما تاج سرند !

مهدی

میلاد امام رضا(ع)بر شما مبارک. [گل]