زمانبندی منطقه ای انتخاب واحد

جدول زمانبندی منطقه ای جهت انتخاب واحد دانشجویان درنیمسال اول سال تحصیلی 94-93به شرح روبرو اعلام میگردد

نکات مهم :

1-انتظار می رود معاونین محترم آموزشی باتشکیل کمیته کاری متشکل از کارشناس محترم فناوری و کارشناسان محترم آموزش روند انتخاب واحد را مدیریت و هدایت فرمایند.

2-ضروری است موارد زیر درپورتال پردیس ومرکز به دانشجویان دراسرع وقت اطلاع رسانی گردد:

  • اطلاع رسانی به موقع زمان و تاریخ انتخاب واحد به دانشجویان .( ازساعت 12 شب روز مورد نظر تا 24 ساعت)
  • اعلام شماره تماس ثابت و یا همراه یکی از کارشناسان بعنوان پشتیبان جهت پاسخگویی به سوالات ومشکلات احتمالی دانشجویان .
  • اعلام روز 28/6/93 ویژه دانشجویانی که به هردلیل از انتخاب واحد جامانده اند.
  • زمان انتخاب واحد غیرقابل تمدید می باشد.

3- کارشناسان واحد آموزش سازمان مرکزی فقط پاسخگوی همکاران پردیس ها و مراکز خواهند بود.

/ 0 نظر / 6 بازدید