دعای تقویت حافظه (مفید برای ایام امتحانات)

سُبحانَ مَن لا یَعتدی عَلی اَهل مملِکَته سُبحانَ مَن لا یاخُذُ اَهل الارضِ  بالوانِ العَذاب

سُبحانَ رئوفُ الرَحیم

اللهُمَ اجعَل فی قَلبی نُوراً وبَصَراً وفَهمَاًوعِلمَاً اِنَّکَ عَلی کُلِ شَیٍ قَدیر

 

 

در روایتی از حضرت امام صادق (ع) به یکی از یارانش به نام عبدالله بن سنان می فرماید:

در زمان غیبت که دسترسی به امام نداری گاهی ذهنت راجع به امام شبهه پراکنده می کند

امام می فرماید:من یک دعایی یادتان می دهم که اگر این دعا را بخوانید این شبهه  ها در شما اثر نمی کند این دعا ، دعای غریق است یعنی کسی که این دعا را بخواند مانند کسی می ماند که به اصطلاح در آب افتاده و دارد غرق می شود می خواهد کسی دستش را بگیرد:

حضرت می فرماید بگویید:با اَللهُ یا رَحمانُ یا رَحیمُ یا مُقَلبَ القُلوبِ ثَبت قَلبی عََلی دینکَ

/ 1 نظر / 7 بازدید