تا حالا به این سایت زیر رفتین؟

http://elearn.cfu.ac.ir


سامانه اموزش مجازی دانشگاه فرهنگیان

جهت برگزاری دوره های مجازی برای دانشجو معلمان عزیز افتتاح شده است

وبرای ارائه خدمات مختلف یادگیری الکترونیکی و تعامل در فضای مجازی میان اساتید و دانشجویان این دانشگاه است که اخیرا راه اندازی شده است.

شماره کاربری: شماره دانشجویی
رمز عبور : شماره شناسنامه

من خودم رفتم ، شماره کاربری و رمز عبور رو زدم اسمم اومد.

هردانشجو معلم باید اطلاعات شخصی خود اعم از نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل، نام کامل پردیس محل تحصیل، نام شهر محل تحصیل را تکمیل فرمایند.

برای آشنایی بیشتر راهنمای پروفایل و راهنمای دانشجوی زیر رو دانلود کنید.

دانلود راهنمای پروفایل

دانلود راهنمای دانشجو


منبع:محفل جامع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

/ 0 نظر / 20 بازدید