ذکری که این روزها زیاد باید بگوییم!

 وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمایند زیاد استغفار کنید، یعنی زیاد هم غافلید این غفلت ها نیاز دارد که ریشه کن شود و این استغفار راه باز شدن چشم و گوش دل به آیات و نشانه های حضرت باری تعالی است.

چقدر خوب است که هر لحظه در حال توبه و استغفار باشیم، مثل همان لحظه ای که چشممان افتاد به نامحرم، همان لحظه ای که در خیابان به مردم تنه می زنیم و رد می شویم، وقتی راحت به یکی از بندگان خدا اشاره می کنیم و به او از ته دل می خندیم و ... و... و..... 

منبع:تبیان

/ 1 نظر / 60 بازدید
کشتی نجات

واقعا قابل تامل بود به قول آقای مجتهدی تهرانی چه بسیار جوان هایی که به بهانه جوون بودن استغفار رو انداختن به پیری ولی.... کاش این ذکر از رو لبمون محو نمی شد به خصوص وقتی که تو اجتماع هستیم