/ 1 نظر / 72 بازدید
meysam

زندگی فرصتی بس کوتاهیست تا بدانیم که مرگ... آخرین نقطه پروازپرستوها نیست مرگ هم حادثه است مثل افتادن برگ که بدانیم پس ازخواب زمستانی خاک نفس سبزبهاری جاریست...