تاريخ : ۱۳٩۳/٥/۳۱ | ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ | نويسنده : دانشجو معلم ورودی 92

معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت  درکلیه کد رشته‌های تحصیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ـ تهران  و پردیس‌های آموزشی دانشگاه فرهنگیان (وابسته به وزارت آموزش و پرورش ) 

جهت شرکت در مصاحبه

به همراه داشتن اصل و تصویر مدارک

کارت ملی

شناسنامه

دفترچه درمانی

مدرک دیپلم یا مدرک پیش دانشگاهی گواهی تأیید شده که معدل کل درآن قید شده است(ریز نمرات سال سوم دبیرستان )

یک قطعه عکس 4 ×3 که در سال جاری گرفته شده باشد، ترجیحاً عکسی که موقع ثبت نام درآزمون به سازمان سنجش آموزش کشور از طریق پست الکترونیکی ارسال شده است.

توجه:برحسب تجربه از هر کدوم  4 عدد فتوکپی همراه داشته باشید.

عکس هم حداقل  6عدد داشته باشید.

برنامه زمانی شرکت در مراحل مصاحبه دانشگاه فرهنگیان وتربیت دبیر شهیدرجایی

جدول تاریخ ، روز و ترتیب مراجعه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت برای برگزاری مصاحبه
تاریخ
روز
حرف اول نام خانوادگی
30/5/1393
پنج شنبه
الف – ب- پ-ت
31/5/1393
جمعه
ث- ج-چ-ح
1/6/1393
شنبه
خ- د- ذ- ر
2/6/1393
یک شنبه
ز – ژ- س-ش
3/6/1393
دوشنبه
ص-ض- ط-ظ
4/6/1393
سه شنبه
ع- غ - ف-ق
5/6/1393
چهارشنبه
ک-گ - ل
6/6/1393
پنج شنبه
م- ن- و
7/6/1393
جمعه
هـ - ی جامانده ها
 
تذکر: زمان دقیق انجام مصاحبه از داوطلبان معرفی شده توسط پردیس مجری مصاحبه تعیین خواهد شد، معرفی شدگان لازم است قبل از 30/5/93 از طریق سایت اینترنتی و تلفن پردیس مجری مصاحبه و یا مراحعه حضوری از روز و زمان دقیق مصاحبه خود مطلع شوند.

برداشته شده از سایت سازمان سنجش


برچسب‌ها: