تاريخ : ۱۳٩۳/٤/٢٠ | ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ | نويسنده : دانشجو معلم ورودی 92

چادرم سند بندگی وعبودیت را امضا می کند        می گویند سیاهی چادرم چشم را می زند

چشم آدم های حریص وهیز را

                                         چشم را که هیچ!

خبر ندارد تازگی ها دل را هم می زند

                                            دل آدم های مریض وبیمار را

از شما چه پنهان چادرم دست وپاگیر هم هست

                                                      دست وپای بی بندی  را می بندد

من دختر ایرانیم

بدان«حوّای» کسی نمی شوم که به هوای دیگری برود

                  تنهاییم  را با کسی قسمت نمی کنم که روزی تنهایم بگذارد

                             روح خداست که در من دمیده شده و احساس نام گرفته ارزان نمی فروشمش

                                      دستهایم بالین کودک فردایم خواهد شد بی حرمتش نمی کنم و به هر کس نمی سپارمش

 

تمام زیباییی  در سادگیت

     با حجاب زیباتر بودن را تجربه کن        در زمانی که شان وارزش جز

          به دماغ ولباس و ماشین نیست          تو چادری بمان و ثابت کن

                                                                        ارزش واقعی زن این نیست

بقیه در ادامه مطلب


هرچه بیشتر به شاخ وبرگ گل نظاره می کرد بیشتر محو زیبایی اش می شد

                    دستش را دراز کرد تا در اختیار بگیرد....

                                ولی خارها مزه درد را به او چشاندند تا در یابد

     اگر حفاظی برای گل نبود چنین با طراوت وزیبا نمی شد.


 

حواست باشد داریم جایی زندگی می کنیم  که         هرزگی« مد» است

            بی آبرویی «کلاس»است                                 مستی دود« تفریح» است

               رابطه با نامحرم« روشن فکری» است                گرگ بودن رمز «موفقیت» است

                     بی فرهنگی« فرهنگ »است                     پشت به ارزش ها و اعتقادات کردن نشانه «رشد ونبوغ» است

 خدایا ممنونم که نه با کلاسم نه روشنفکر و نه.... فقط تو را می خواهم وبس تو ای همسنگر

 

ارزش چادر را زمانی فهمیدم که راننده تاکسی به من
گفت: «خانم»
و به او گفت:
«خانمی»

 


برچسب‌ها: مدل چادر محجبه